Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu deju studija "Terpsihora" - Ritmikas deju grupa "Hugo"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas
 Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Līga Moroza-Ušacka
 26428477

Kolektīva piederība

 2007
 Patstāvīgs kolektīvs
 Biedrība "Terpsihora"

Kolektīva raksturojums

 
Ritmika ir mācība par mūzikas un kustības vienotības mijsakarībām.
Tā ir vingrinājumu sistēma muzikālās dzirdes un ritma izjūtas izkopšanai, kas balstās uz:
koordināciju, stājas un auguma nostādīšanu, saskarsmes iemaņu veidošanu, sadarbību, pašapliecināšanos - viss kustību rotaļu un mūsdienu mūzikas pavadījumā.
 
Darbojas 3 patstāvīgas grupas: 2-3 g.v. un 4-5 g.v., un 6-7.g.v. "HUGO"
 
Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz 2016.gada septembrim. Sakarā ar ēkas Brīvības ielā 61 renovāciju nodarbības notiek Balvu Valsts ģimnāzijā.
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Bērnu
 Jauktie
 59