Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Apes tautas nama jauktais koris "Ape"

Pamatinformācija
Apes novada jauktais koris

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais
 Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337
 Sandra Oto
 29326532

Kolektīva piederība

 1948
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Kordziesma Apē skan jau vairāk kā astoņus gadu desmitus. Taču par kora atjaunotni ir uzskatāms 1948. gads kad uz pirmo mēģinājumu sanāk 73 dziedātāji. Šajā laikā kori vada Jānis Rauziņš un Jānis Blūms. Pa šiem gadiem ir bijuši daudzi kora diriģenti, un par viņiem visiem dziedātājiem ir sakāmi daudzi labi un silti vārdi.
Kopš 1989. gada jaukto kori ”Ape” vada diriģente Sandra Oto, kas ar savu enerģiju un sirdsdegsmi spēj ap sevi pulcēt cilvēkus, kuri mīl dziesmu un iemācīt viņiem dziedātun mīlēt dziesmu.
 
Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšana, turpināšana, attīstīšana, nepārtrauktība.
 
Jauktā kora dalībnieki aktīvi piedalās dažādu svētku organizēšanā pilsētā, ir atvērti jaunām idejām, notikumiem. Kolektīvs ir piedalījies dažādu kultūras projektu realizēšanā – INTERREG III A „Kultūras intergrācija jaunajā ES pierobežā”, ”Ar Dāvja Ozoliņa vārdu”, „Kultūru dialogi Vidzemē”, Biedrības „Eiroreģions „Pleskava- Livonija” Mazajā projektā Mazie dziesmu un deju svēki „Dzied vien dziesmiņ”. Ir uzvests koncertuzvedums „Gaismas atgriešanās”, VKKF projektā: Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada dziesmās, dejās un darbos".
Jauktais koris ”Ape” ir arī Dziesmu svētku dalībnieks un šie ir paši lielākie svētki kolektīvam. Ik gadu kolektīvs piedalās Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā, mēroja ceļu arī uz dziesmu svētkiem Secē, dziesmu un deju svētkiem „Dziedi, dziedi, dvēselīte” Valkā … Labprāt dodas ciemos pie kaimiņiem Igaunijā.
Jauktā kora „Ape” dalībnieki dzied sev par prieku un priecājas ja spēj aizkustināt skatītāju un klausītāju sirdis.
Korī dzied 40 dziedātāji, kuri katru otrdienas, ja vajag, arī ceturtdienas vakaru mēro ceļu no Trapenes, Gaujienas, tālākām tuvākām vietām pilsētā, lai vienotos kopējā dziesmā.

Apenieši vienmēr ir bijuši draugos ar dziesmu. Daudziem tas nozīmē gūt sirdsprieku un sirdsmieru. Kad cilvēks dzied, viņa dvēsele atveras un sejā staro gaišums…
Būt draugos ar dziesmu nozīmē atdot tai sevi un reizēm atteikties tās labā no mierīgām stundām ģimenes lokā, no darbiem, kas mēģinājumu vakaros paliek nepadarīti…
Tas nozīmēs arī justies drošam un stipram kopā ar citiem – tādiem pašiem kā tu, dziesmai ziedoties gribošiem un varošiem. Būt kopā korī – tas ir liels spēks.
 
Otrdienās no plkst. 19.00 - 21.00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 
 Pieaugušo
 Jauktie
 29
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
 

Video

Skaņas dati