Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Amatas kultūras centra folkloras kopa "Ore"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis
 Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141
 Inese Roze

Kolektīva piederība

 2007
 Kultūras centra kolektīvs
 Amatas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

 
Popularizēt un saglabāt latviešu fokloras tradīcijas.
 
Folkloras kopa "Ore" kopš 2009.gada ir Starptautiskās Danču nakts organizētāji. Aktīvi iesaistās novada dzīvē, piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos. Piedalās folkloras kopu skatēs. Ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki. 2015.gadā piedalījās folkloras festivālā Baltica 2015.
 
Piektdienās
Sestdienās
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 
 Visu vecumu
 Jauktie
 9
 
 
Kolektīvs piedalās Amatas novada rīkotajos pasākumos, kā arī labprāt ar savām folkloras programmām ciemojas kaimiņu novados, kultūras namos, skolās. Ir Dziesmu un Deju svētku dalībnieks.2015.gadā piedalījās folkloras festivālā Baltica 2015.
Kolektīvs ir sraptautiskās Ģikšu danču nakts organizators.
Aktivitātes 2011.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2012.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2013.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Aktivitātes 2014.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Aktivitātes 2015.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
 
Aktivitātes 2016.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2017.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
 
Aktivitātes 2018.gadā

Kolektīva aktivitātes

 
Atzinības

Iegūtās atzinības