Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> horeogrāfijas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola
 Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
 Jānis Ziņģītis
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 3334303165
 Valsts
 LR Kultūras ministrijas
 Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
 636
 294

Apraksts

 2016
 
Izveidota 2016.gadā, reorganizējot Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Rīgas Doma kora skolu.
No 2017.gada 1.septembra Profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" pievienojas arī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas vidusskola.
PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ir Valsts nozīmes izcilības centrs Latvijas kultūrizglītībā – profesionālajā mākslā, mūzikā un dejā.
 
Augsta izglītības kvalitāte mākslā, mūzikā un dejā.
Mācībām atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums.
Prakses vietas audzēkņiem.
Sadarbība ar nozaru profesionāļiem un darba tirgu.
Dalība nacionālos un starptautiskos pasākumos.
Starpnozaru izglītības programmu attīstīšana.
Radošo partnerību veidošana.
Pedagogu tālākizglītība.
Metodiskā centra funkcijas.
 
PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” bērni un jaunieši apgūst profesionālo izglītību mūzikā (vokālā un instrumentālā mūzika, mūzikas teorija), mākslā (glezniecība, grafika, veidošana, multimediju māksla un fotomāksla) un dejā (klasiskā baleta deja).

Mūsu izglītības programmas raksturo personīga pieeja mācību procesā, augsti kvalificēts mācībspēks un aktīva līdzdalība Latvijas mākslas un kultūras dzīvē. Vidusskolas audzēkņi saņem valsts finansētas mācību stipendijas. Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot skolas dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15.

Mēs lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem konkursos un izstādēs, nemainīgi augstajiem rezultātiem vispārējo mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos. Nemitīgi attīstāmies, lai atbilstu mūsdienu mainīgā darba tirgus prasībām un sniegtu labāko mūsu audzēkņiem – piedāvājam sagatavošanās kursus, interešu izglītības programmas un profesionālās pilnveides kursus pedagogiem.
Pasākumi

Plānotie pasākumi