Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola
 M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 Mārīte Bruža
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4174902912
 Grobiņas novada Dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 94

Apraksts

 2012
 
Piedāvājam profesionālās ievirzes izglītības programmas:
vizuāli plastiskā māksla (kods 20V21100) – mācību ilgums 5 gadi,
klavierspēle (kods 20V21201) - mācību ilgums 8 gadi,
ģitāras spēle (kods 20V21202) - mācību ilgums 6 gadi,
deja (kods 20V21210) - mācību ilgums 6 gadi,
kokles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 6 gadi,
vijoles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 8 gadi.
Programmu mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un pamatprasmes mūzikā un mākslā un iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un sekmju izrakstu, ar tiesībām turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolā. Piedāvājam arī interešu izglītības programmas - sagatavošanas grupa mūzikā, sagatavošanas grupa vijoles spēlē, klavierspēlē, flautas spēlē, sagatavošanas grupa dejas pamatos, sitamo instrumentu pulciņš.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1052

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana