Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Engures Mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
 Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113
 Ina Selivanoviča
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4374902077
 24.08.2009
 Engures Novada dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113
 Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113
 156

Apraksts

 1994
 
Engures Mūzikas un mākslas skolas aizsākums ir deviņdesmitie gadi, kad ar Tukuma rajona padomes un vietējās pašvaldības atbalstu tiek dibināta Engures Mākslu skola.
Par skolas dzimšanas dienas datumu kļūst 1994. gada 8. janvāris.
2002. gadā skola tiek pārdēvēta par Mūzikas un mākslas skolu.
Par skolas otro dzimšanas dienu tiek dēvēts 2009.gada 6. februāris, kad skola iegūst savas patstāvīgās telpas, saņemot kā 15. gadu jubilejas dāvanu jaunu skolas ēku, celtu tieši skolas vajadzībām.
 
Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu,
attīstīt audzēkņi spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, veicināt kritisku intelektuālu attieksmi,attīstīt sevis apzināšanās spēju un prasmi kontaktēties.

Radīt tādu mācību vidi, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoši, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība.
 

Darbība:
1. Skolai ir nozīmīga vieta pagasta sabiedrībā un kultūras dzīvē.
2. Engures Mūzikas un mākslas skola ir moderna profesionālās izglītības iestāde, kur tiek celta bērna pašapziņa,attīstot spēju patstāvīgi un radoši darboties.
3.Skolas audzēkņi ir nākamie mūzikas un mākslas vērtību pilnveidotāji un saglabātāji nākamajām paaudzēm.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
 1200
 
Skolas telpas ir gaišas, plašas, ar gaiteņiem, kur var izvietot mākslas darbus pie sienām. Skolā ir autonomā apkure un manuālā ventilācija.

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 Daļēji
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
 
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana