Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dobeles Mūzikas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola
 Skolas iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
 Jānis Almanis-Palmbahs
 
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4576902340
 24.08.2001
 Dobeles novada Dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Skolas iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
 Skolas iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Apraksts

 1947
 
1947.gada rudenī mūzikas skolu izveido izcilais klarnetes spēles skolotājs Jūlijs Grūtups
(1906-1981).Pirmās mūzikas skolas direktors iedibināja mūzikas dzīves tradīcijas un izaudzināja veselu mūziķu paaudzi- kora diriģentu Leonu Amokiņu,altisti Benitu Zemoviču,obojistu Elmāru Zemoviču .Skolas darbība tiek pārtraukta no 1950.gada līdz 1957.gadam.
Atjaunotajā mūzikas skolā mācās 49 audzēkņi klavieru,vijoles, pūšamo instrumentu un akordeona klasēs.Pēc gada skolas vadību pārņem kora diriģente, rajona koru virsdiriģente Astrīda Dreiblate.No 1974.gada skolas vadība tiek uzticēta kora diriģentei Mārai Ģirnei-Rozentālei.1975.gadā skolai tiek pieškirtas jaunas telpas.Skola attīstās ,sākas strauja izaugsme.Skolā tika atvērta sitaminstrumentu, kokles un kora klases. No 2014. gada 1. augusta Skolas direktors ir diriģents Jānis Almanis-Palmbahs. Šobrīd skolā akredidētas 13 Izglītības programmas,mācās 218 audzēkņi.
 
Mūzikas skolas misija ir celt bērnu pašapziņu, attīstīt spējas patstāvīgi un radoši darboties.
Veicināt bērnu muzikālās gaumes un muzicēšanas prasmju izkopšanu.
Audzināt nākamos jaunos mūziķus, uizpildītājus un mūzikas klausītājus.
Mūzikas skola ir atskaņotājmākslas tradīciju uzturētāja.
Mūzikas skolas misija ir saglabāt novada mūzikas kultūras garīgās vērtības,tradicījas,kopt klasiskās un laikmetīgās mūzikas mantojumu to saglabāt nākamajām paaudzēm.
 
Skolas darbības pamatmērķis ir īstenot īzglītības procesu un veidot izglītības vidi, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem - likt pamatus estētiski domājošas, radošas personības attīstībai un izaugsmei.
Viens no skolas darbības virzieniem ir bērniem dot pamatzināšanas mūzikā un iegūt prasmi mūzikas instrumentu spēlē.
Talantīgākos audzēkņus rosināt turpināt mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1947

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 Daļēji
 
 
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana