Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
 Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871
 Inta Stiene
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4474902095
 27.08.2009
 Cesvaines novada dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871
 Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871
 90

Apraksts

 1991
 
Vīzija.
Attīstīt audzēkņos uz pamatzināšanām mūzikā un mākslā, pieredzi, vērtībām, attieksmēm balstītas spējas un prasmes mācīties zināt, sadarboties un sadzīvot kopā ar citiem, mācīties būt.

Misija.
Veikt izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības ieguvi. Audzināt harmoniski attīstītu jauno paaudzi, kas spēj dzīvot nemitīgi mainīgajā pasaulē un pilnveidot to ar savu individualitāti.

Mērķis.
Audzināt izglītotu, brīvu, radošu, inteliģentu personību, kas spēj pašizglītoties, īstenot savas pilsoņa tiesības un pildīt pienākumus. Nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības pēctecību.

Uzdevumi.
• Veikt kvalitatīvu izglītojošo darbību atbilstoši likumdošanai.
• Piesaistīt profesionālus speciālistus, kuru regulāri pilnveido savu izglītību.
• Pildīt licencēto programmu prasības.
• Respektēt audzēkņu vēlmes un individualitāti.
• Sadarboties ar vecākiem, sabiedrību.
• Veikt regulāru pašanalīzi.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1894
 6472
 
 1536

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana