Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Cēsu pilsētas Mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola
 Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
 Vilnis Kļaviņš
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4475902319
 21.10.2009
 Cēsu novada pašvaldība
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Cēsis, Cēsu nov.
 Cēsis, Cēsu nov.
 223

Apraksts

 1988
 
Skola dibināta 1988. gada 2. oktobrī Priekuļos. Pēc šīs skolas reorganizācijas 1996. gadā izveidota Cēsu pilsētas Mākslas skola ar filiāli Priekuļos.
 
Cēsu pilsētas Mākslas sklola kā kultūrizglītojoša institūcija darbojas Cēsu, kā arī apkārtējo novadu iedzīvotāju interesēs. Skola rada apstākļus bērniem iegūt profesionālās ievirzes pamatizglītību, veidoties par harmoniskām, brīvām un radoši attīstītām, personībām, meklēt un atrast savu vietu dzīvē. Skola dod iespēju iedzīvotājiem piedalīties mākslas aktivitātēs, apmeklēt pieaugušo vakara nodarbības zīmēšanā un gleznošanā, pilnveidot un attīstīt savas radošās spējas.
 
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītību "Vizuāli plastiskā māksla" 20V 21100. Izglītības programmas ietvaros ir izstrādātas mācību programmas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos un darbā ar materiālu. Darbā ar materiālu bērni apgūst iemaņas keramikā, vides dizainā, stikla dizainā un koktēlniecībā. Skolā apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas bērni izmanto vasaras praksēs - plenēros savu radošo ieceru īstenošanā.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
 838.9
 
Būves veids: publiska būve/ Cēsu pilsētas Mākslas skola un Cēsu dzimtsarakstu nodaļa.

Telpas kultūrizglītības iestādē