Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bolderājas Mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
 Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016
 Artūrs Cingujevs
 
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 3374902145
 05.12.2007
 Rīgas dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016
 448

Apraksts

 1989
 
1989.
 
Bērnu un jauniešu iesaistīšana Bolderājas kultūrvides pilnveidošanā.
Skolas darbības mērķi:
1. Veicināt topošās personības pozitīvas un humānas attieksmes veidošanos mijiedarbībā ar kultūru, apkārtējiem un sevi.
2. Rosināt bērna, kā nacionālās un pasaules kultūrvērtību apguvēja, bagātinātāja un tālāk devēja, apziņas attīstību.
3. Sekmēt audzēkņu profesionālo spēju, prasmju un iemaņu mūzikā un mākslā attīstību, mācību saturā integrējot mākslas kultūrizglītojošo būtību.
4. Veidot profesionālu pamatu un palīdzēt atrast motivāciju izglītības turpināšanai vidējās un augstākās izglītības mācību iestādēs.
5. Virzīt skolas darbību, nodrošinot kultūras pieejamību, veidojot skolu kā vietēju kultūras centru un veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju.
 
Profesionālās ievirzes mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1913
 6188

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana