Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Balvu Mākslas skola

Pamatinformācija
Balvu Mākslas skolas ēka. Balvi, Teātra iela 2.

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola
 Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Elita Teilāne
 
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4275902358
 26.01.2010
 Balvu novada Dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
 175

Apraksts

 1994
 
1994. gada 1. septembris
 
Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.
 
Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" kods 20V11001
Īstenošanas ilgums 2455 stundas
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
 
Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas