Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
 Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
 Marija Bukša
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4274902267
 19.01.2012
 Baltinavas novada dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
 Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
 101

Apraksts

 1997
 
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994.gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle- direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu.
2003.gadā skola maina nosaukumu- Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu " Vizuāli plastiskā māksla".
Skolā var apgūt pamatzināšanās mūzikā,dejā un mākslā. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmās klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona spēlē, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija spēlē.
Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem. No 2016./2017. mācību gada skola īsteno PIIP "Dejas pamati"
Skolā mācās audzēkņi no Balvu, Viļakas un Baltinavas novadiem.
Klavierspēli māca skolotājas Romuālda Dāvida, Jeļena Andrejeva, Aija Nagle, vijoļspēli Liene Logina, pūšamo instrumentu spēli Aigars Bukšs, akordeona spēli Marija Bukša, mūzikas teoriju Aija Nagle, Marija Bukša, dejas pamatus māca Dita Nipere. Mākslas programmās radoši strādā Iveta Gabrāne, Indra Keiša, Lilita Kūkoja, Dainis Poikāns. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās- darina gobelēnus, apgrezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas, un citiem materiāliem, apgūst aušanas iemaņas. Audzēkņi strādā guašas , akvareļa un pasteļa tehnikās. Ar 2018/2019. mācību gadu audzēkņi apgūst jaunu mācību priekšmetu "Datorgrafika"
Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, klavieru dueti, kapella.

 
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir kultūrvides veidotāja un saglabātāja apkārtējā sabiedrībā.
Skolas mērķis ir sekmēt vietējo bērnu un jauniešu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus vai vizuāli plastiskās mākslas pamatus , prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.
 
Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs.
2018/2019. mācību gadā mūzikas, dejas un mākslas iemaņas Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā apgūst 101. audzēknis.
Skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos reģionā, valstī ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības. Skolai ir savas tradīcijas. Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu un jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā. Decembrī- Ziemassvētku ieskaņas koncerts novada KN, veco ļaužu pansionātā Balvos, rekovā. Jauno gadu uzsākam ar tematisko karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa, Lieldienās vecāku kopsapulce un audzēkņu koncerts, piedalās "Satiec savu meistaru ", Muzeju nakts, "Baznīcu nakts" aktivitātēs. Mācību gadā, vismaz reizi, tiek organizēts brauciens uz LNO izrādi, apmeklēti koncerti koncertzālē "Gors", kā arī apmeklēti muzeji un izstādes. Skolas audzēkņu uzsāšanās kuplina daudzus novadu pasākumus.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
 629

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
 
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana

 

Video

Skaņas dati