Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Baldones Mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola
 Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125
 Tālivaldis Muzikants
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4375902083
 Baldones novada Dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones nov., LV-2125
 Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125
 112

Apraksts

 1988
 
Baldones Mākslas skola dibināta 1988. gadā. Skolas dibinātājs ir Baldones pilsētas Dome. Pašlaik skolā mācās 130 bērni vecumā no 7-18 gadiem. Skolai ir arī sagatavošanas klase bērniem no 5 gadu vecuma. Apmācību ilgums ir 5-7 gadi, kopā 2455 stundas.

Kopš 2002. gada novembra skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Atkārtota skolas akreditācija notika 2008. gadā un 2014. gadā.

2016. gada 1. septembrī Baldones Mākslas skola atklāja jaunās, plašās, gaišās un mūsdienīgi izremontētās telpas Iecavas ielā 2, vidusskolas vēsturiskā korpusa otrajā stāvā. Jaunajās telpās būs iespēja rīkot mākslas izstādes, jo koridors tika aprīkots ar speciālajām izstāžu gaismām. Mācību telpas savukārt ir aprīkotas ar speciālām mēbelēm mākslas procesa vajadzībām gleznošanai, zīmēšanai un grafikai, kā arī plašu datorklasi un lekciju telpu ar prezentācijas tehniku mākslas teorijas un dizaina nodarbībām. Mākslas skola 2017./2018. mācību gadā joprojām izmantos arī savas vēsturiskās telpas Daugavas ielā 2A, kur atrodas veidošanas un keramikas darbnīca, taču nākotnē plāno arī šīs telpas pārvietot uz jauno adresi, lai mācību process varētu notikt vienuviet.
 
Baldones Mākslas skola realizē licenzētu programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību mērķis ir veidot brīvu, radošu personību, attīstot audzēkņos jaunrades spējas un prasmes dažādu mākslas un kultūras projektu īstenošanā. Audzēkņi mācās orientēties mākslas žanros, stilos, kultūras un arhitektūras vēsturē, mākslinieku daiļradē. Mācības notiek līdztekus vispārējai izglītībai un ilgst no septembra līdz jūnijam. Apgūstamie mācību priekšmeti ir: zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati un darbs materiālā. Beidzot skolu, katrs audzēknis izstrādā nobeiguma darbu un saņem skolas beigšanas apliecību.
Vasaras periodā 1-2 nedēļas notiek „Zaļā prakse”, kuras laikā skolas audzēkņi glezno plenērā. Vairākas vasaras plenēra nometnes ir notikušas Vidzemes jūrmalā, veiksmīgā sadarbībā ar Limbažu un Siguldas mākslas skolām.
 
Baldones Mākslas skolā strādā pedagogi ar augstāko profesionālo izglītību mākslā un pedagoģisko izglītību. Skolu kopš tās dibināšanas vada direktors tēlnieks Tālivaldis Muzikants, viņš arī pasniedz audzēkņiem veidošanas un keramikas nodarbības. Tāpat kopš dibināšanas par veidošanu, keramikas un kompozīcijas skolotāju strādā tēlniece un gleznotāja Ieva Muzikante. Gleznošanas priekšmeta skolotāja jau daudzus gadus ir Ināra Visnievska. Datorgrafikas skolotāja ir māksliniece Iveta Aigare un Mārtiņš Linde. Mākslas pedagoģes Dace Mola un Ingrīda Slišāne pasniedz priekšmetu „Darbs materiālā” jaunāko kursu audzēkņiem. Skolotāja Sandra Lagzdiņa mākslas skolā pilda gan direktora vietnieka izglītības jautājumos pienākumus, gan pasniedz zīmēšanu un grafiku, savukārt, skolotāja Laura Buholte pasniedz gan mākslas vēsturi vecākajiem kursiem, gan gan jaunākajiem kursiem "Darbs materiālā".
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
 576

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 Daļēji
 
 
Mākslas izstādes