Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Grobiņas pagasta kultūras centrs "Dubeņi"

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras centrs
 Ozolu iela 1, Dubeņi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3438
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 2010
 
Kultūras nams atrodas ciemata centrā.
Kultūras centra mērķis ir izglītot novada iedzīvotājus, sniegt iedzīvotājiem iespēju pilnveidot savus talantus un prasmes, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt sadarbību ar citu novadu kultūras namiem un sniegt iedzīvotājiem iespēju iepazīt citu novadu kultūras dzīvi.
Kultūras centrā notiek valsts svētku koncerti (18. novembris, Lāčplēša diena, Barikāžu piemiņas diena), tematiskie pasākumi, pašdarbnieku kolektīvu atskaišu koncerti, atpūtas vakari, novada pasākumi. Lieldienās un Ziemassvētkos tiek rīkoti pasākumi pensionāriem. Pagasta iedzīvotāji tiek vesti arī uz kultūras pasākumiem citos pagastos un Grobiņas pilsētā. Uz pasākumiem tiek aicināti mākslinieki no Liepājas un citiem novadiem, kā arī Grobiņas novada pašdarbnieku kolektīvi.
Kultūras centrā darbojas floristikas pulciņš bērniem un pieaugušajiem, sieviešu vokālais ansamblis „Stils”, bērnu vokālais ansamblis „Kukainīši”, bērnu teātra pulciņš, Grobiņas pagasta amatierteātris (pieaugušajiem), līnijdeju grupa „Silver Fox” un līnijdeju grupa bērniem, vokāli instrumentālais ansamblis „Divi vien”.
Kultūras nama funkciju veikšanai novada Dome nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi. Kultūras nama līdzekļus veido pašvaldības budžeta asignējumi un ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības.

Pulciņu nodarbībām pēc plkst.15.00 tiek izmantota skolas zāle un ēdamzāle.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Novada kultūras nami ;  Liepājas pilsētas kultūras nodaļa
 Novada uzņēmēju biedrība
Aktivitātes 2018.gadā

Pasākumu saraksts

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1982
 
Kultūras nama zālē ir 150 sēdvietas. Daudzi pasākumi, kā, piemēram, Lieldienas, Jāņi, Mātes diena, izstādes, Zāļu dienas, Līgo tirdziņi tiek rīkoti brīvā dabā.

Ēka: papildus informācija

 175
 

Telpas KC

 1
 1
 1

Zāles

 
 
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2014.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 54
 2
 52
 5556
 200
 5356
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 15
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1