Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gaviezes kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Ritmi, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov., LV-3431
 Linda Pričina
 

Apraksts

 1953
 
Gaviezes Kultūras nama ēka ir celta 1816. gadā. Ēkas pārbūve veikta 1953. gadā, kad klāt tiek piebūvēta galvenās ieejas daļa ar diviem stāviem.
 
Kultūras namā notiek pasākumi interesentiem dažādās zinību nozarēs. Pašvaldība atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību. Šie kolektīvi tiek iesaistīti novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs. Pagastā tiek organizēti pasākumi Valsts svētkos, dažādas kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, koncerti, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides pasākumi visu paaudžu iedzīvotājiem. Tiek veicināta kultūras vērtību saglabāšana, izplatīšana un pieejamība.
Gaviezes Kultūras nama tradicionālie pasākumi ir Gaviezes pagasta svētki, Novada diena, Ražas balle, Ziemassvētku koncerts, Valentīndienas un Sieviešu dienas balle un Lieldienas.
Kultūras namā darbojas Gaviezes vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Vartava”, sieviešu vokālais ansamblis un mūsdienu deju (šovdejas) grupa.
Visi kolektīvi piedalās Grobiņas novada pasākumos.

Kultūras nams atrodas Gaviezes pagasta centrā. Kultūras nama lielajā zālē ir 300 sēdvietas, mazajā zālē ir 30 sēdvietas.
Kultūras nama funkciju veikšanai novada Dome nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi. Kultūras nama līdzekļus veido pašvaldības budžeta asignējumi un ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Sadarbība

Partneri

 Kultūras nams sadarbojas ar pagasta vietējo pārvaldi, skolu, senlietu krātuvi, lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem ;  Laba sadarbība ir vietējo jauniešu biedrību
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1816

Ēka: papildus informācija

 645
 
 

Telpas KC

 2
 4
 3

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2017.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2014.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 35
 2
 33
 3880
 400
 3480
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 14
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 1
 
 
 
Ir kopētājs un printeris
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 

Video

Skaņas dati