Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu saieta nams

Pamatinformācija
Svētku noformējums

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Klubs / saieta nams
 Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 Sandra Avotiņa
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 1959
 
Ērgļu saieta nams ( sākumā kultūras nams) darbu sāka 1959. gadā . Tad Ērgļi bija rajona centrs. Pašlaik Ērgļu saieta namā darbojas 16 amatieru mākslas kolektīvi un interešu grupas.
 
Saieta nama misija ir sabiedriski aktīvas un sociāli vienotas sabiedrības veidošana, tās dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus pasākumus.
Dzīvei un darbam pievilcīgas, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veicināšana, saglabājot racionālās kultūras tradīcijas un vērtības.
 
Saieta nama darbinieki organizē un vada kultūras dzīvi Ērgļu novadā.
Izstrādā, organizē un īsteno ar kultūras un mūžizglītības jomām saistītus projektus.
Piedalās kultūrpolitikas koncepcijas izstrādē Ērgļu novadā.
Veicina novada kultūras mantojuma apzināšanu.
Piedalās kultūras un atpūtas pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.
Rosina māksliniecisko pašdarbību novadā.
Iekļaujas valsts nozīmes pasākumos, kas saistīti ar Ērgļu novada mākslas kolektīvu piedalīšanos, organizēšanā.
Veic darbu ar jaunatni.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 

Reģistrācija

 90002214580
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Darba laiks ir nenoteikts, piemērots pasākumu norises laikam, kā arī mēģinājumu un amatiermākslas kolektīvu nodarbību grafikam.

Darbdienās kāda no darbiniecēm vienmēr no plkst. 10.00-18.00 ir saieta namā.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Ērgļu vidusskola ;  Pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte" ;  Brāļu Jurjānu muzejs "Menģeļi" ;  R. Blaumaņa muzejs "Braki" ;  Brāļu Jurjānu biedrība ;  Blaumaņa biedrība
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1959
 

Ēka: papildus informācija

 600
 
 

Telpas KC

 4
 3
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 115
 13
 102
 17382
 1514
 15868
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 61
 
Kolektīvi
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Gaismas aparatūra- Stacionāra
Skaņu aparatūra- Mobīla
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1