Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Durbes kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov., LV-3440
 Daira Veilande
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 1961
 
2011.gada 25.novembrī Durbes kultūras nams atzīmēja 50 gadu jubileju.
 
Misija – kultūrapgaismības, radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana un uzturēšana Durbes novadā.
Stratēģiskie mērķi:
1. Veidot labvēlīgu vidi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī radošās daudzveidības attīstībai;
2. Sekmēt kultūras procesu līdzsvarotību un pieejamību Durbes novadā.
 
Durbe ir pilsēta Kurzemes dienvidos, viena no Durbes novada administratīvajām teritorijām. Tā ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita, izvietojusies gar Rīgas-Liepājas šoseju (A9) - 25 km no Liepājas, 195 km no Rīgas - netālu no Durbes ezera.
Līdz ar to Durbes kultūras nams atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā.
Kultūras nama darbības virzieni:
1. Organizēt valsts un gadskārtu ieražu, atceres dienu pasākumus;
2. Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu, interešu kolektīvu sekmīgu darbību, veicinot to māksliniecisko izaugsmi un attīstību, piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos;
3. Attīstīt bērnu un jauniešu iesaistīšanos kultūras norisēs, rīkot informatīvus, kultūrizglītojošus, atpūtas un izklaides pasākumus;
4. Veidot, sagatavot, realizēt kultūras nama funkcijām atbilstošus projektus;
5. Dot iespēju katram indivīdam atbilstoši viņa spējām un interesēm piedalīties gan kultūras vērtību apguvē, gan radīšanā;
6. Sadarboties ar citām pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, privāto sektoru, lai īstenotu valsts kultūrpolitiku novadā.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 

Reģistrācija

 90000063912
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Sadarbība

Partneri

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2017.gadā

Pasākumu saraksts

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1961

Ēka: papildus informācija

 554
 
 

Telpas KC

 1
 1
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2014.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 71
 8
 63
 5132
 516
 4616
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 55
 
Kolektīvi
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums