Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dubnas kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443
 Janīna Bēķe
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 1972
 

Kultūras tradīciju un vērtību saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm.
 
Nodrošina amatierkolektīvu darbību;
attīsta, kopj un popularizē tautas mākslu,
sekmē un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sava pagasta un kaimiņu pagastu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem,
sadarbojas ar citām kultūras iestādēm savā novadā, kaimiņu novados, kā arī starptautiskā mērogā.
Organizē valsts svētkus, latviešu gadskārtu un tradicionālo svētku norises, organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visām paaudzēm.

Reģistrācija

 90000064246
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pieņemšanas laiks:
pirmdienās no plkst.16:00 - 19:00
piektdienās no plkst 08:00 - 12:00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Sadarbība

Partneri

 Ambeļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi ;  Višķu pagasta pašdarbības kolektīvi ;  Maļinovas pagasta pašdarbības kolektīvi ;  gr.Starbrīdis ;  gr.Dvinskas muzikanti ;  Nīcgales pagasta kultūras nama pašdarbības kolektīvi ;  Preiļu novada Pelēču kultūras nama pašdarbības kolektīvi ;  Ciblas novads Tihovsku ģimene
 z/s Cīrulīši ;  z/s Mežvīni ;  z/s Arāji
 
Aktivitātes 2018.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2017.gadā

Pasākumu saraksts