Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Cīravas kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Tautas nams, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
 Santa Kļava
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 
Kultūras nama darba misija ir tautas mākslas saglabāšana, iedzīvotāju mūža izglītības nodrošināšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas piedāvājums, novada kultūrvēstures popularizēšana un Valsts patriotisma jūtu stiprināšana.
 
Darbības galvenie virzieni ir organizēt valsts un gadskārtu ieražu,atceres dienu pasākumus.Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu, interešu kolektīvu sekmīgu darbība, vērstu uz attīstību, veicinot to māksliniecisko izaugsmi, piedalīšanos Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos kultūras aktivitātēs,rīkot informatīvus,kultūrizglītojošus atpūtas un izklaides pasākumus.Dot iespēju katram indivīdam atbilstoši viņa interesēm un spējām piedalīties gan kultūras vērtību apguvē un radīšanā. Darbība vērsta uz sadarbību ar citām pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, privāto sektoru, lai īstenotu valsts kultūrpolitiku novadā un valstī.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Darba laiks ir mainīgs!
Darba laiks pielāgojas pasākumiem un kultūras nama pulciņiem
Ja pasākumi notiek sestdienās ,svētdienās vai svētku dienās, ir brīvdiena, kura tiek saskaņota ar pagasta pārvaldi.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Sadarbība

Partneri

 Cīravas pagasta bibliotēka ;  PII izglītības iestāde "Pīlādzītis" ;  Dzērves pamatskola ;  Biedrība "Cita ABRA" ;  Dzērves Saiets nams
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1950
 
 
Dzērves saieta nama ir izveidots, lai piedāvātu Cīravas pagasta iedzīvotājiem plašāku kultūras pasākumu norisi. Dzērves saieta namā ir izveidots interneta punkts, un ierīkota trenažieru zāle. Aktīvi tiek rīkoti pasākumi un iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Ir izveidojies līnijdeju klubiņš. Tās ir sievietes, kas aktīvi mēģina un piedalās pagasta un novada pasākumos.

Ēka: papildus informācija

 447
 
 

Telpas KC

 1
 1
 1

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 38
 4
 34
 4280
 250
 4030
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 24
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1