Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Briģu pagasta tautas nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Tautas nams
 Tautas nams, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707
 Tatjana Meškovska
 

Apraksts

 1993
 
Veicināt kultūrvērtības saglabāšanas procesu tradicionālajā kultūrā, vairot novada atpazīstamību kultūras sfērā.
 
Nodrošināt kultūras mantojuma nepārtrauktību un saglabāšanu, atbalstot un stimulējot radošu jaunrades procesu amatiermākslas kolektīvu darbībā, daudzveidīgu kultūras, izglītības un saturīgu atpūtas procesu pieejamību visu vecumu un interešu apmeklētājiem.

Reģistrācija

 90000017453
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Pildas tautas nams ;  Cirmas bibliotēka ;  Istalsnas klubs ;  Nirzas tautas nams ;  Rundēnu tautas nams ;  Ludzas tautas nams ;  Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs
Aktivitātes 2018.gadā

Pasākumu saraksts

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 2010
 
2010.gadā Bri­ģu pa­gas­ta tau­tas nams ir renovēts, ap­šūts ar jaun­iem ko­ka dē­ļiem, ta­jā ir di­vas lie­las zā­les – kon­cer­tiem(94,8m2) un disko­tēkām(90,6m2), ka­bi­nets (21,6m2) tau­tas na­ma va­dī­tā­jai.
Tā ka apkures katla šajā ēkā nav, nolemts to apsildīt ar elekt­riskajiem radiatoriem. Sēdvietu skaits ir 60.

Ēkas: papildu informācija

 191
 

Telpas KC

 2
 2

Zāles

 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2017.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 18
 6
 12
 585
 75
 510
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 1
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 1
 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums