Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Braslavas pagasta Vilzēnu tautas nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Tautas nams
 Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068
 Dace Šķepaste
 

Apraksts

 
Braslavas pagasta Vilzēnu tautas nams ir kultūras iestāde ar senām tradīcijām. Senākā no tām - Braslavas pagasta iedzīvotāju vēlme spēlēt teātri. Šī tradīcija vēl joprojām tautas namā dzīvo, jo teātri spēlē bērni, jaunieši un arī pieaugušie. Braslavas pagasts ir ieguvis atpazīstamību ar „Ugunsmucu” konkursu un „Jāņu ielīgošanas” pasākumu Braslavas parkā katru gadu 22. jūnijā. Tautas nama ēka 2006. gadā ir renovēta un ieguvusi košas un saulainas krāsas, kas rada patīkamu atmosfēru un vēlmi cilvēkiem kopā sanākt, darboties un atpūsties. Ēkas renovācijas laikā ir saglabātas tautas nama skatītāju zāles lielo logu vitrāžas, kas ir interesants akcents tautas nama vizuālajam tēlam.
 
Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana. Kultūras vērtību radīšana, saglabāšana, izplatīšana. Mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.
 
Kultūras norišu koordinēšana un organizēšana Braslavas pagastā, sadarbība ar Alojas novada kultūras un citām iestādēm;
•Organizēt pašdarbības un tautas mākslas kolektīvu darbību;
•Atbalstīt un sekmēt kultūras vērtību, tautas mākslas saglabāšanu;
•Nodrošināt valsts svētku, tradicionālo gadskārtu, piemiņas dienu, pagastā iedibināto pasākumu, koncertu un izstāžu organizēšanu;
•Atpūtas un izklaides pasākumu organizēšana.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums

Ēka: papildus informācija

 630
 
 

Telpas KC

 1
 2
 4

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2014.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 48
 10
 38
 3275
 940
 2335
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 28
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums