Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Birzgales tautas nams

Pamatinformācija
Pēc renovācijas

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Tautas nams
 Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033
 Rita Reinsone
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 1933
 
No 1933. gada Birzgalē ir Tautas nams, kurš ir uzcelts par tautas savāktiem, nopelnītiem līdzekļiem. Cilvēki spēlēja teātri, dziedāja, dejoja, darbojās pūtēju orķestris. Kopš tā laika Birzgalē ļoti aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi. Tā laikam ritot visa pašdarbība ir saglabājusies līdz šodienai.
 
Birzgales Tautas nams nams ir tradicionālo norišu, izklaides un sabiedriskās rosības centrs Ķeguma novada Birzgales pagastā. Pamatfunkcijas - tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi, maksas pakalpojumi.
 
Tautas nama sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:
• Sagatavo un koordinē galveno kultūras norišu kalendāru pagastā, apstiprina tā finansēšanu pagastā.
• Organizē izglītojošus pasākumus interesantiem dažādās zinību nozarēs ( tautas augstskolas, kursus, interešu apvienības, diskusiju klubus, lektorijus u.c.).
• Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pagasta kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību.
• Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.
• Organizē koncertu, izrāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pagasta teritorijā.
• Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
• Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.
• Atskaitās par iestādes darbu pašvaldībai, Valsts statistikas komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Sadarbība

Partneri

 Ķeguma tautas nams ;  Tomes tautas nams ;  Rembates tautas nams ;  Lauberes tautas nams ;  Valles tautas nams ;  Vecumnieku tautas nams ;  Vecumnieku baznīca ;  Skaistkalnes baznīca
 SIA "Birzgale K " ;  SIA "Ozolkalnunams" ;  SIA "Madaras" ;  SIA "Eirospars
Infrastruktūra

ĒKAS

 

Ēkas: papildu informācija

 

Telpas KC

 2
 1
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 64
 9
 55
 7070
 355
 6715
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 17
 
Kolektīvi
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
 
Tautas nams ir nodrošināts ar skaņas un gaismas stacionāro tehniku
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1