Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzpils pagasta Saieta nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Klubs / saieta nams
 Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
 Anna Kriviša
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 2010
 
Bērzpils pagasta saieta nama darbinieki veido pasākumus un norises, lai ikviens pagasta iedzīvotājs spētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Reklāma, kvalitatīvi pasākumi- pamats pasākumu apmeklētībai. Mēs turam godā kultūras tradīcijas un radām interesi par kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs aicinām ikvienu sabiedrības locekli līdzdarboties.
 
Organizē, koordinē un nodrošina mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Ar praktisku darbību veicina garīgās kultūrvides uzturēšanu pagastā, kas vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu, kultūrvērtību apmaiņā starp citiem pagastiem (koncerti, izstādes, izrādes). Organizē atpūtas unn izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Dokumentē radošo darbību, izstrādā projektus kultūras jomā. Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Reģistrācija

 90009141610
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Balvu KAC ;  Bērzpils pagasta bibliotēka ;  Balvu novada muzejs ;  Balvu novada bibliotēka
 Bērzpils vidusskola
Infrastruktūra

ĒKAS

 

Ēkas: papildu informācija

 

Telpas KC

 1
 2

Zāles

 
 
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2014.gadā

Pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 20
 1
 19
 1028
 143
 885
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 11
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums