Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Tautas nams
 Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853
 Gunta Strode
 
 64807669

Padotība/piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 1971
 
Sauleskalna kultūras nams dibināts 1971.gadā. Dibinātājs toreizējais Madonas rajona "Lauktehnikas"pārvaldnieks Kārlis Grūbe. Pirmā kultūras nama vadītāja- Biruta Viņaude.
Sākotnēji telpas bijušas domātas kā iestādes konferenču zāle, vēlāk pielāgotas kultūras vajadzībām. Tautas nama nosaukums iestādei piešķirts kopš 1996.gada.
 
Tautas nams sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

Bērzaunes pagasta iedzīvotāju nodrošināšana ar mākslas un kultūras produktu klāstu atbilstoši pieprasījumam;

Tautas mākslas tradīciju nepārtrauktības nodrošināšana;
Kultūras infrastruktūras attīstīšana;

Jaunu iniciatīvu, oriģinālu projektu realizācija ;

Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pagasta kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs novadā un valstī, veicina starptautisko sadarbību.

Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.

Organizē koncertu, izrāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pagasta teritorijā.

Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.

 
Sauleskalna tautas nama darbība ir vērsta uz kultūras pamatvērtībām – kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, kultūrvides attīstību. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, saglabāt kultūras daudzveidību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam.

Tautas nams sadarbojas ar novada kultūras un izglītības iestādēm, pārvaldes administrāciju.

Tautas namā ir zāle, kas paredzēta 350 skatītāju vietām, liela skatuve un telpas pulciņu nodarbībām.

Tā ir vieta dažādiem semināriem, kursiem, izstādēm, konferencēm un informatīvām sanāksmēm, kā arī ģimeņu tradīciju norisēm. Tautas nams ir vieta, kur kopā pulcēties svētkos, lai atskatītos uz saviem sasniegumiem, suminātu savus labākos ļaudis, smeltos tautas kultūras vērtības tematiskos pasākumos un kopā atpūstos un smeltu spēkus jauniem darba cēlieniem.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Atkarībā no pasākumu plāna, kultūras nams darbojas arī sestdienās, bet tādā gadījumā pirmdienā, pēc pasākuma sestdienā vai svētdienā, Tautas nams nestrādā.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 

Ēkas: papildu informācija

 

Telpas KC

 1
 1
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2015.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 47
 11
 36
 5800
 835
 4965
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 40
 
Kolektīvi
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums