Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Auces novada Kultūras centrs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras centrs
 Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708
 Lilita Zāmele
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 1953
 
Auces kultūras namu sāka būvēt 1952.gadā. Sākumā Auces pilsētas vadībai bija doma celt kultūras namu citā vietā, , pēc tāda pat projekta , kāds bija jau uzcelts Ilūkstē. Vēlāk tomēr pārdomāja, jo tā ir pilsētas nomale, un vienojās , ka cels uz nodegušā vecā nama sienām. Kultūras nama arhitekts ir Reinfelds, tolaik labākais latviešu arhitekts. Būvdarbus veica ar sentēvu metodēm, bija tikai viena rokas vinča un javas maisītājs. Darbus veica Rīgas uzņēmumi, bet talkās piedalījās arī Auces un Vecauces celtnieki. Tolaik bija pieņemts atklāšanas pasākumus pieskaņot lieliem valsts svētkiem, arī kultūras namu bija plānots atklāt uz Novembra svētkiem, bet tā kā darbi aizkavējās par mēnesi, tad atklāja Konstitūcijas dienā – 1953.gada 5. decembrī. Atklāšana bija vērienīga, ar svarīgu valsts amatpersonu piedalīšanos, apbalvojumu pasniegšanu un slavenu mākslinieku koncertu. 2009. gadā pārdēvēts par Auces novada kultūras centru.
 
Auces novada kultūras centrs ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas veido kultūrvidi dažādu interešu, paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem. Kultūras cntrs ir Auces pilsētas sabiedriskās aktivitātes, kultūrizglītības, tradicionālo un jaunu, laikmetīgu kultūras norišu centrs. Kultūras centrs, piedāvājot kvalitatīvu kultūras produktu, veicina aktīvas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanu. Nodrošina labvēlīgus apstākļus amatiermākslas attīstībai atbilstoši iedzīvotāju interesēm.
 
- Piedāvāt augstvērtīgu, mūsdienu prasībām, iedzīvotāju interesēm un vajadzībām atbilstošu kultūras produktu.
- Vispusīgas, iedzīvotāju interesēm, prasmēm un talantiem atbilstošas mākslinieciskās pašdarbības organizēšana, labvēlīgu apstākļu nodrošināšana tās tālākai attīstībai un mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanai.
- Veidot kvalitatīvu un līdzsvarotu kultūrvidi pilsētā, veicināt un atbalstīt iedzīvotāju radošo aktivitāti un līdzdalību kultūras procesos.
- Kultūras centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un papildināšana ar modernām tehnoloģijām.
- Racionāla brīvdabas estrādes, kā nozīmīgas pasākumu norises vietas, izmantošana, piesaistot iespējami lielāku mērķauditoriju.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Latvijas Koncerti ;  Kinopunkts ;  Liepājas Ceļojošais Leļlu teātris ;  Liepājas Leļļu teātris
Infrastruktūra

ĒKAS

 

Ēkas: papildu informācija

 

Telpas KC

 1
 2
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 76
 17
 59
 9182
 1021
 8161
 
Auces novada Kultūras centrs 2014.gadā ir nodrošinājis iedzīvotājiem dažādu žanru amatieru un profesionālās mākslas pasākumus, teātru izrādes, koncertus, izstādes, izklaides pasākumus. Piedāvāto pasākumu klāsts ir pieteikami daudzveidīgs dažādu paaudžu apmeklētājiem.
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 21
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1