Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ances kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Ausmas, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612
 Vita Auziņa
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 1974
 
Kā vēsta 1936.gada 24. novembra "Ventas Balss", "Ances pagasta padome ar 1936.g. 15.maija lēmumu bijušo muižas klēti iznomājusi aizsargu nodaļai, kultūras veicināšanas biedrībai "Atmoda" un nacionālo atvaļ. karavīru b-bas Ances nodaļai. Šīs organizācijas nolēmušas veco klēti izbūvēt par tautas namu,jo prasība pēc telpām sabiedriskās dzīves vajadzībām pagasta centrā ir liela...."
1937.gada 5.decembrī "Ventas Balss" ziņo - " Ances organizācijas un sabiedrība svētdien svin lielā darba veikšanas dienu -jauna Tautas nama un reizē Lauksaimniecības biedrības atklāšanu....
No 1974.gada Ancei ir jauna kultūras nama ēka, blakus kolhoza kantorim. !974. gada 22. martā tika svinīgi atklāta jaunā ēka, reizē arī atzīmējot kolhoza "Ance" 25 darba gadu jubileju. 2010.gadā tika veikti rekonstrukcijas darbi un k/n ir ieguvis jaunu skatu.
Tātad - divas dzimšanas dienas, ko svinēt ???
AICINU VISUS, KAM IR DATI, FOTOGRĀFIJAS, PATS SVARĪGĀKAIS -ATMIŅAS, kurās rodami cilvēku uzvārdi, notikumi un tml. lietas, saistītas ar kultūras dzīvi Ancē, kas noderētu kultūras nama vēstures veidošanā, atsaukties!!!!Šobrīd Ances kultūras nama vēsture tikai tiek likta uz papīra...savesta vienkop, bet vēl ir TĀLS CEĻŠ EJAMS, tāpēc ceru uz sadarbību..
 
Ances kultūras nams ir tradicionālo norišu, valsts svētku, izklaides un sabiedrības aktivitāšu viens no centriem Ances pagastā. Pamatfunkcijas - tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi.
 
Ances kultūras nams organizē un koordinē tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās, reģionālās, valsts norisēs. Organizē profesionālās mākslas pieejamību pagasta, novada iedzīvotājiem, valsts svētkus un tradicionālos svētkus, atpūtas, izklaides pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Reģistrācija

 90000052035
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Kultūras nams atvērts pēc pieprasījuma - arī darbadienu vakaros, kā arī sestdienās un svētdienās.
Laipni lūgti - pirms tam informējot par savu ierašanos zvanot pa tālr.22037982 kultūras nama vadītāja.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

 
Sadarbība

Partneri

 Ances pamatskola ;  Ances pirmskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1974

Ēka: papildus informācija

 792.5
 
 

Telpas KC

 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 96
 5
 91
 8043
 269
 7774
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 20
 
Kolektīvi

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

 
Ar 2017.gada janvāri tiek pārtraukta jauniešu kluba "Mezgls"darbība.
Pārtraukta sakarā ar jauniešu trūkumu un pasivitāti.
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums