Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aizputes kultūras nams

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Kultūras nams
 Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
 Sanda Zālīte
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības iestāde

Apraksts

 1950
 
Dibināts 1950.gadā, līdz 1991.gadam Aizputes pilsētas Izpildu komitejas pakļautībā, no 1991.-1994.gadam Aizputes pilsētas valdes, no 1994.gada pilsētas domes , no 2009.gada Aizputes novada domes pakļautībā.
 
Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Aizputē, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades un pašdarbības attīstības veicināšana un nodrošināšana. Īstenot valsts kultūras politikas pamatvirzienus, balstoties uz Aizputes pilsētas iedzīvotāju dažādo sociālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām. Aizputes kultūras nams ir Aizputes pašvaldības iestāde, kas darbojas uz sava nolikuma pamata.
 
Piedāvāt Aizputes un apkārtnes iedzīvotājiem kultūras pasākumus- koncertus, teātra izrādes, tradīciju svētkus. Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu sekmīgu un radošu darbību. Sekmēt kultūras un mākslas vērtību apmaiņu starp Kurzemes reģiona pilsētu, pagastu, novadu kultūras iestādēm.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Darbības laiks atkarīgs no pasākumu grafika un amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu grafika
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1900
 5286
 
Ēkā 2010.gadā ir veikti šādi remonta darbi: skatītāju zālē- skatuves un zālēs grīdas dēļu un balstu nomaiņa, zāles grīdas un sienu siltināšana, skatuves grimmētavu izbūve un labierīcību ierīkošana. Tradīciju zālē- logu maiņa, ārējo sienu siltināšana, parketa slīpēšana un lakošana. Zāles ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ēka: papildus informācija

 903.7
 
 

Telpas KC

 2
 2
 2

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2016.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 102
 38
 64
 12670
 4509
 8161
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 0
Kolektīvi
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 1