Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Folkloras kopa "Dimzēns"

Pamatinformācija
LTMKC arhīvs

EU2015

 Folkloras kopa "Dimzēns"
 
EU2015.lv >> Nemateriālais kultūras mantojums
 Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001
 
 
 
Folkloras kopa "Dimzēns" dibināta 1993.gadā un darbojas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" telpās. Kopa aicina dziedāt, spēlēt, dejot, iet rotaļās, iepazīt Zemgales tradicionālo kultūru. Grupas sastāvā ir apmēram 30 dalībnieki - bērni, jaunieši, pieaugušie. Repertuārā uzsvars tiek likts uz Zemgales dziesmām un dejām, kas ir pierakstītais un publicētais materiāls. Tā kā vairākbalsīgu dziesmu pierakstu Zemgalē tikpat kā nav, ar cieņu un pietāti tiek izcelta vienbalsīgā melodija - gan senajās teicamajās, gan jaunākā slāņa dziedamajās dziesmās. "Dimzēns" dejo Bramberģē, Ūziņos, Džūkstē un citur Zemgalē pierakstītos dančus un kadriļas, spēlē vijoli, ermoņikas, basi, cītaru, kokles, bungas, dažādus ritma skaņu rīkus; svin gan ģimenes godus - vedības, kūmības, gan gadskārtu svētkus. Tradicionāli 21.jūnijā Jelgavas pils saliņā aicina ielīgot Vasaras Saulgriežus.
 1993