Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dagdas novada Folkloras centrs

Pamatinformācija
DFC arhīvs

EU2015

 Dagdas novada Folkloras centrs
 
EU2015.lv >> Nemateriālais kultūras mantojums
 Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674
 
 
 
Dagdas novada Folkloras centra misija - novada tradicionālās kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, iesaistot ne tikai folkloras kopas, bet rosinot arī skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā. Folkloras centram izdevies atjaunot Latgalē gadu simtiem glabāto Maija dievkalpojumu tradīciju pie novada ceļmalu krustiem, apzināt un restaurēt Dagdas tautastērpu. Tiek rīkotas arī dažādas tematiskās izstādes. Pie Folkloras centra darbojas folkloras kopa "Olūteņi". Folkloras centrs ir arī sava veida arhīvs, kurā glabājas ar Dagdas novadu saistītie materiāli. Centrs sadarbojas ar Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils u.c. novadiem.