Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Valles pagasta Valles bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000120
 Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106
 
 
 Ingūna Kļaviņa

Reģistrācijas dati

 90009115957
 06.07.2009
 BLB0298
 01.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 26.09.2013
 26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

 1958
 
Bibliotēka dibināta 1958. gadā, lai gan ir agrākas ziņas par bibliotēkām Valles pagastā: 1927. gadā bijusi Valles Dziedāšanas biedrības bibliotēka ar 608 sējumiem un Valles Kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka ar 549 vienībām.
Tagadējās bibliotēkas mājvieta bijusi tautas namā. Pēc ugunsgrēka 1986.gada 30.septembrī grāmatu krātuvi iekārto izpildkomitejas laulību ceremoniju zālē- par laimi grāmatas ugunsgrēkā ir izglābtas. Tur bibliotēka atrodas līdz 1992. gadam. Tad bibliotēku pārceļ uz PII „Cielaviņa” vienu korpusu, kur tā atrodas arī šodien.
 
Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēka - pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, tā ir kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kura mērķis – izglītotas un garīgi bagātas sabiedrības veidošana, balsts mūžizglītībā un formālajā izglītībā.
Bibliotēka nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un citus dokumentus, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus un uzziņas. Pēc satura bibliotēkas fonds ir universāls.
Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem.

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Trešdiena - metodiskā diena.
Bibliotēka vasaras mēnešos no 1.jūnija- 31.augustam apmeklētājiem atvērta no plkst.9.00-16.00.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1983

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 150
 22
Izmantošana

Lietotāji

 301
 137
 164

Apmeklējumi

 2377
 1521
 856
 325

Izsniegumi

 6350
 817
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 26
Krājums

Bibliotēkas krājums

 633
 654
 7862
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 72
 31
 1

Attēli

Skaņas dati