Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

Pamatinformācija
Pārskata periodā bibliotēkai savs zīmols vai iestādes tēls, kas atšķir un piešķir atpazīstamību līdzīgo vidū. Savu mājvietu ieguvis grāmatu bruņurupucītis, kura raksturam piemīt gadalaika noteikti laikapstākļi, eiropiski paradumi un spilgtums rosībai grāmatu vidē. Tam ir ilglaicības un gudrības nozīme. Mūsuprāt tajā rodams sirsnīgums, patiesums un piederība novadam. Tas raisa spilgtas emocijas un ir oriģināls, kas atšķiras citu bibliotēku vidū un kalpo simboliskai attiecību veidošanai ar lasītāju. Tas sniedz informāciju un rosina izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000718
 Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
 
 
 
 Daiga Brigmane

Reģistrācijas dati

 90000068197
 28.03.1996
 BLB1647
 13.09.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 537A
 14.12.2016
 14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

 1947
 
Pēc Latvijas PSR Kultūras ministrijas Pases datiem, kas izdota 1967. gada 10. martā, par Ulbrokas bibliotēkas oficiālu dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1947. gads, kad Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēka tika atvērta ciema padomes ēkā „Tālavas”. Rīgas rajona Stopiņu ciema Dreiliņu bibliotēkas Pases ierakstā fiksēts dibināšanas gads un nosaukuma maiņa – Rīgas rajona Stopiņu ciema Ulbrokas bibliotēka. Informācija par bibliotēkas vēsturi atrodama Stopiņu novada tīmekļa vietnē sadaļās vēsture: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/vesture un bibliotēkas darbības raksturojums: http://www.stopini.lv/public/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/darbibas-raksturojums. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku mājaslapā:
http://www.biblioteka.salaspils.lv/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka
 
2016. gadā izvērtēta iestādes darbības kvalitāte, pieejamība un izmantojamība. Saņemts Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums uz 5 gadiem, piešķirot vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.
Izstrādāts novada kultūras kanona un kultūrvēsturiskā mantojuma ceļojošās izstādes vērtību kopums, kas raksturīgs ar atšķirīgu un unikālu redzējumu. Pierīgas reģiona ceļojošās izstādes “Mana novada pieturzīmes” satura izklāstā - Līgo parks, Stopiņu novada iedzīvotāju jostas stāsts, kultūrvēsturiskais projekts „Senās mājvietas Stopiņu novadā”, dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera sirds un piederības stāsts savai dzimtajai vietai Stopiņu novadā. Jaunums - tūrisma aģentūras “Impro” vienas dienas ceļojums Stopiņu novadā kopā ar Janīnu Kursīti, kas iekļauj kultūras kanona vērtību un personību kopumu.
Pārskata gadā ir uzsākts un norit darbs pie novadpētniecības analītikas datubāzes veidošanas, kas apkopo informāciju par novada aktualitātēm un saistītiem rakstiem Latvijas presē. Tajā tiek veikta bibliogrāfisko aprakstu veidošana jauniegūtajam novadpētniecības materiālu krājumam.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katru trešdienu - metodiskā diena.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Valsts īpašums
 1980
 3332

Bibliotēkas telpas

 131
 24
Izmantošana

Lietotāji

 665
 256
 409

Apmeklējumi

 7112
 4886
 2226
 7694
 1704

Izsniegumi

 12758
 2703
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Elektroniska dokumentu piegāde

 59
Krājums

Bibliotēkas krājums

 989
 128
 13204
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 4
 
 1
 1
 2
Digitalizācija

Digitalizācija

 1
 
 7
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 15
 21

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 14
 14
 4