Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000318
 Mazkalniena, Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406
 
 
 
 Rasma Auzāne

Reģistrācijas dati

 90010215423
 04.02.2014
 BLB0429
 08.01.2004

Iestādes piederība

 Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 452A
 02.12.2015
 02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1948
 
Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka ir Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība. Ziņas par bibliotēkas dibināšanu liecina, ka tā sākusi darboties 1948.gada 1.aprīlī. Lēmums par bibliotēkas atvēršanu Kalnienā pieņemts Kalncempju pagasta izpildu komitejas 19.marta sēdē, jo tobrīd Kalnienas ciems bija Alūksnes rajona Kalncempju pagasta teritorijas sastāvdaļa.
2015.gada 2.decembrī bibliotēka uz pieciem gadiem tika akreditēta, piešķirot statusu – vietējās nozīmes bibliotēka
 
Bibliotēkas mērķis: bibliotēka kā nozīmīgs informācijas un kultūrizglītības centrs Kalnienā.
Bibliotēkas mērķauditorija galvenokārt ir Kalnienas ciema iedzīvotāji, taču ir diezgan daudz bibliotēkas lietotāju, kas šobrīd pastāvīgi nedzīvo Kalnienā. 2018.gadā bibliotēkā reģistrēti 169 lietotāji, kas ir 60 % no Kalnienas ciema iedzīvotājiem.
Apmeklētājiem ir pieejams pieprasījumam atbilstošs grāmatu krājums (3912 eks.) un plašs periodikas izdevumu klāsts (2018.gadā 27 nosaukumu izdevumi). Iedzīvotāju vajadzībām bibliotēkā ir 3 datori ar interneta pieslēgumu un biroja tehnika, planšete, brīvpieejas WI-FI, 2 abonētās datubāzes, kā arī nodrošinātas konsultācijas un apmācības, novadpētniecības materiālu krājums.
2018.gadā bibliotēka bija atvērta 197 darba dienas, vidējais apmeklējums dienā- 13 lietotāji.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
otrdiena, svētdiena- slēgts
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1948
 
 767

Bibliotēkas telpas

 110
 12
Izmantošana

Lietotāji

 178
 38
 140

Apmeklējumi

 2872
 2488
 384
 4596

Izsniegumi

 6615
 270
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 29
Krājums

Bibliotēkas krājums

 777
 749
 5738
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 31
 4