Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000669
 Miera iela 4, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
 
 
 
 Anita Laizāne

Reģistrācijas dati

 90000026437
 29.02.1996
 BLB0510
 13.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 662A
 17.11.2016
 17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

 1951
 
Bibliotēkas vēsturi izpētot arhīva materiālos, pirmie lēmumi atrodami 1949. gadā: organizēt pārvietojamās bibliotēkas kolhozos. Saglabājies Ružinas pagasta padomes darbaļaužu deputātu izpildkomitejas lēmums Nr. 30 no 15.03.49. "No 1949. gada sākt daiļliteratūras vākšanu bibliotēkām un sniegt praktisku palīdzību kolhozu sarkano stūrīšu ierīkošanai."
Kruķu bibliotēku 1951. gadā dibinājusi Maltas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. Sākotnējais grāmatu krājums bija 194 eksemplāri, gada beigās – 508 eksemplāri. Pirmais bibliotēkas vadītājs – Sadofijs Pankovs.
 
Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību.
Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus: grāmatas, periodika, SBA, datoru un interneta lietošana, kopēšana, skenēšana, printēšana, ierakstīšana diskā, konsultācijas un uzziņas, izstādes un pasākumi.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pēdējā mēneša piektdiena - spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Juridisko personu īpašums
 1970
 960

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 50
 8
Izmantošana

Lietotāji

 194
 72
 122

Apmeklējumi

 3198
 1241
 1957
 682
 317

Izsniegumi

 4819
 1089
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 575
 342
 4918
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 20
 10