Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Sēlpils 2. bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000379
 Bērziņi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232
 
 
 Dace Januškeviča

Reģistrācijas dati

 90009167412
 17.09.2009
 BLB1587
 17.08.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 310A
 12.06.2014
 12.06.2019

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.
 
Bibliotēkas misija - piedāvāt bibliotēkas lietotājiem zināšanas ar mērķi, lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu u.c. labumus. Censties panākt, lai visas apmeklētāju grupas apmeklētu pēc iespējas vairāk bibliotēku, kā arī saglabāt un attīstīt iedzīvotāju spēju funkcionēt sabiedrībā un attīstīt individuālas personības.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1925

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 154
 13
Izmantošana

Lietotāji

 100
 32
 68

Apmeklējumi

 1434
 1010
 424

Izsniegumi

 2544
 235
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 374
 499
 4438
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 2
 
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 13
 1

Video

Skaņas dati