Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Rīgas 96. vidusskolas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-013372
 Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
 
 
 

Reģistrācijas dati

 BLB1711
 16.12.2018

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2545
 10.12.2012
 11.12.2018

Vispārīgs raksturojums

 
Rīgas 96.vidusskola dibināta 1992.gadā uz Rīgas 70.vidusskolas bāzes (apvienojot Rīgas 70. un 82.vidusskolas).

 
Skolas bibliotēka strādā, balstoties uz katrā mācību gadā administrācijas apstiprinātā darba plāna.
Prioritātes: izglītojamo intelektuālā darba iemaņu un prasmju attīstība un sagatavošana tālmācībai.
Mērķis: panākt, lai ikviens izglītojamais izveidotos par cilvēku, kas spēj patstāvīgi mācīties, ir kritisks savā domāšanā un aktīvi piedalās izglītības ieguvē. Skolas bibliotēka - viens no līdzekļiem mūžizglītības paradumu veidošanā, skolēnu piederības apziņas un lepnuma par savu skolu veicināšanā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Bibliotēkas telpas

 60
Izmantošana

Lietotāji

 0

Apmeklējumi

 0

Izsniegumi

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 0
 0
 28455
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 0
 4
 2
 2