Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000623
 Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
 
 
 
 Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

 90002698863
 23.10.2008
 BLB0176
 06.12.2005

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 356A
 11.06.2014
 11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

 1957
 
01.01.1957.
Preiļu rajona deputātu padomes sēdē 1956.g. 21.septembrī nolēma atvērt lauku bibliotēku Riebiņu ciemā no 1957.g. 1. janvārī.
No 31.01.2013. gada piešķirts centrālās bibliotēkas status.
 
Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. Veikt novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdēja piektdiena bibliotēka slēgta - spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 2014
 600

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 498
 58
Izmantošana

Lietotāji

 603
 216
 387

Apmeklējumi

 13367
 6651
 6716
 6146
 7634

Izsniegumi

 22441
 14097
 53
 7693
 598
 7219

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 491
 141
 350

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 31
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1790
 569
 17916
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 3
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 152
 174

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 14
 1
 12
 13
 4