Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000087
 Dārzu iela 37, Rēzekne, LV-4601
 
 
 Vija Logina

Reģistrācijas dati

 BLB0735
 18.02.2004

Iestādes piederība

 Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 377A
 07.10.2015
 07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

 1951
 
Bibliotēka dibināta 1951. gadā.
Kopš 1977. gada jūnija - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle.
 
Bibliotēkas mērķauditorija ir Rēzeknes reģiona bērni un jaunieši vecumā no pirmsskolas vecuma līdz 9.klasei. Lasītāji ir arī vidusskolēni, skolotāji, bērnu vecāki. Bibliotēkas galvenie darbības virzieni: bibliotekārā apkalpošana un nepieciešamās informācijas nodrošināšana, komplektējot krājumu, sniedzot uzziņu un informacionālos pakalpojumus; informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu veicināšana, palīdzot orientēties dokumentu klāstā un apmācot tehnoloģiju izmantošanā; lasīšanas veicināšana, piedaloties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" un organizējot tematiskus pasākumus sadarbībā ar skolām, pirmsskolas un interešu izglītības iestādēm.

Bibliotēkā pieejamas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas elektroniskās datu bāzes: Elektroniskais kopkatalogs, Novadpētniecība; abonētās datu bāzes LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Britannica PLE, Litres Ru.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša 15. datums - Spodrības diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1965

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 439.51
 50
Izmantošana

Lietotāji

 3083
 2186
 897

Apmeklējumi

 37080
 10923
 26157

Izsniegumi

 56452
 45981
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1426
 992
 20858
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 6
 
 1
 2

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Krievu valoda
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 99
 73

Video

Skaņas dati