Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000801
 Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
 
 
 
 Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

 90000051504
 12.03.1996
 BLB0192
 07.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 588A
 17.11.2016
 17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

 1892
 
Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un pievienota otra pagasta bibliotēka, kurai dots nosaukums Lamiņu bibliopunkts
 
Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Lamiņu bibliopunktā pirmdienās 8:00 - 16:00, jūlijā - slēgts
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1972
 
 66

Bibliotēkas telpas

 233
 20
Izmantošana

Lietotāji

 501
 125
 376

Apmeklējumi

 13143
 8343
 4800
 3282
 6088

Izsniegumi

 27194
 3213
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 822
 2055
 8424
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 5
 
 1
 2
 1
 2
Digitalizācija

Digitalizācija

 20
 
 243
 2
 15:46
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 22
 37
 1
 5