Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

Pamatinformācija
Bērnu, jauniešu un vecāku bērnu žūrijas ekskursija uz Blaumaņa

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000099
 Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
 
 
 

Reģistrācijas dati

 LV90000043649
 28.06.2011
 BLB0293
 02.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 425A
 15.10.2014
 15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

 1952
 
Gadu gaitā mainījušies bibliotēkas nosaukumi, kā arī atrašanās vietas. Sākot ar 2015. gada 22.februāri pamatojoties uz Pļaviņu novada pašvaldības 2014. gada 22. decembra lēmumu Pļaviņu novada bērnu bibliotēka tika pievienota pie Pļaviņu novada bibliotēkas. Līdz ar to bibliotēkas esošais nosaukums ir Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Pļaviņu bērnu bibliotēka.
 
Pļaviņu novada bibliotēkas filiāle Pļaviņu bērnu bibliotēka sniedz bibliotekāros pakalpojumus un rīko veicināšanas pasākumus bērniem un jauniešiem, kā arī cita vecuma apmeklētājiem. Nodrošina informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam. 2017. gadā bibliotēka piedalījās Pļaviņu novada domes rīkotajā projektu konkursā ar savu izstrādāto projektu "Mēs -
Pļaviņu bērniem", no visām projekta aktivitātēm vislielākā atsaucība bija kanisterapijai. Bibliotēka aktīvi darbojas VKF un Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1989
 6809

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 140
 35
Izmantošana

Lietotāji

 607
 468
 139

Apmeklējumi

 9537
 2975
 6562

Izsniegumi

 9402
 6824
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 245
 539
 10079
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 1
 
 2
 2
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 31
 63
 2

Attēli

Video

Skaņas dati