Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ogres Centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000585
 Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
 
 
 
 Jautrīte Mežjāne

Reģistrācijas dati

 90000025126
 29.02.1996
 BLB1466
 28.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 11B
 07.09.2015
 07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

 1928
 
Ogres Centrālās bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar 1928.gadu, kad Ogre iegūst pilsētas statusu. Skolotājs Teodors Spuriņš uz Kultūras fonda domes dāvinājuma pamata izveido pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu fondu.Šajā laikā Ogrē darbojas dažādas biedrības, kurām ir savas bibliotēkas, loģisks risinājums ir to apvienošana. 1949.gada 31.maijā Ogres pilsētas un apriņķa bibliotēkas tiek apvienotas vienā – Ogres apriņķa bibliotēkā, bet, likvidējot apriņķus, 1950.gadā Ogres pilsētā darbojas Ogres rajona bibliotēka. Ar 1979.gadu rajona bibliotēka tiek pārdēvēta par Ogres rajona centrālo bibliotēku – Ogres RCB. Rajona pakļautībā Ogres RCB atradās līdz 1992.gada maijam, kad to pārņēma Ogres pilsēta, un kopš šī laika bibliotēkas nosaukums ir – Ogres Centrālā bibliotēka.
 
Ogres Centrālā bibliotēka veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem, radot pozitīvu vidi sabiedrības informēšanai un izglītošanai.Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams arī Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kultūras un izglītojošie pasākumi.Tiek nodrošināta mobilās bibliotēkas – bibliobusa darbība.Bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļa (IRAN) veic konsultēšanas darbu elektroniskā kataloga un krājuma komplektēšanas jautājumos bijušā rajona pilsētu un pagastu bibliotēkām, kā arī skolu bibliotēkām.
Pateicoties BMGF projekta Trešais Tēva dēls realizācijai, Ogres Centrālajā bibliotēkā darbojas arī Ogres Reģionālais mācību centrs.
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1.stāvs.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta). Bērnu literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 11:00 - 18:00; S. 10-16.
Vasaras mēnešos - jūnijā, jūlijā, augustā - Pieaugušo literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 11:00 - 18.00, Bērnu literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 10:00 - 17:00.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1967
 6358
 
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1.stāvs.

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 972
 80
Izmantošana

Lietotāji

 5422
 2693
 2729

Apmeklējumi

 60613
 35277
 25336
 26733
 16892

Izsniegumi

 182783
 106733
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 22
Krājums

Bibliotēkas krājums

 2891
 3588
 75335
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 5
 
 9
 2
 2
 3

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 126
 239
 5