Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Nīcgales pagasta tautas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000268
 Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463
 
 
 
 Ruta Bogdanova

Reģistrācijas dati

 90000078848
 02.04.1996
 BLB0087
 10.10.2002

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 621A
 21.09.2016
 21.09.2021

Vispārīgs raksturojums

 1954
 
Nīcgales pagasta tautas bibliotēka pēc Valsts arhīva ziņām dibināta ar Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu 1954.gadā, 2014. gads – bibliotēkas dibināšanas 60 . jubilejas gads. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā veikti ar 1948.gada16. augustu. Nīcgales pagasta tautas bibliotēka atrodas Nīcgales pagastā Daugavas ielā 4, bērnudārza ēkas 2. stāvā. Nīcgales pagasta tautas bibliotēka ar Valsts KKF, sadarbības partneru un pašvaldības atbalstu ilgtermiņā attīstījusies par garīgo vērtību krātuvi, informācijas, izglītības un kultūras centru pagastā, bibliotēka atrodas pastāvīgā dialogā ar vietējo sabiedrību
 
Misija: bibliotēka kā jaunas multikulturālās pasaules veidotāja un izplatītāja, kas spēj apmierināt esošās sabiedrības vajadzības tās vides vajadzības, kurā bibliotēka atrodas. Bibliotēkai ir gatava sabiedrības kultūras un sociālā rakstura izmaiņām. Lai demokrātiskā sabiedrībā, kur veidojas etniskā kultūru daudzveidība, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas katram indivīdam
Mērķi un uzdevumi: Daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības
•Visu Nīcgales pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana;
•Mazināt informācijas plaisu, pagasta iedzīvotāju ekonomisko un sociālo izolētību, nodrošinot brīvu piekļuvi internetam un daudzpusīgu informāciju tradicionālajos formātos;
•Bērnu lasīšanas iemaņu veidošana un nostiprināšana, lai veicinātu zināšanu un mākslas vērtību apguves procesu un sekmētu personības izaugsmi un pilnveidi;
•Pilnveidot bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu papildinot un atjaunojot tradicionālos un elektroniskos resursu;.
•Latviskās kultūrvides attīstīšana un saglabāšana un patriotisma veicināšana.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienu pārtraukums no 13:00 - 14:00
Metodiskā diena - trešdiena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1982

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 244
 14
Izmantošana

Lietotāji

 202
 61
 141

Apmeklējumi

 3128
 1831
 1297
 700
 800

Izsniegumi

 8283
 1766
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 496
 631
 4180
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 2
 
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 24
 15

Attēli

Video

Skaņas dati