Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000112
 Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov., LV-5110
 
 
 Rasma Strode

Reģistrācijas dati

 900020074653
 29.03.1996
 BLB0290
 01.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 423A
 09.09.2014
 09.09.2019

Vispārīgs raksturojums

 1952
 
Pilskalnes pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā, kurai ir iespējas veikt savas funkcijas. Pēc arhīva izziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka tikusi dibināta 1952.gadā.
 
Bibliotēka ir Pilskalnes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā.
Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1980
 6475

Bibliotēkas telpas

 47
 6
Izmantošana

Lietotāji

 108
 16
 92

Apmeklējumi

 3221
 3011
 210
 683

Izsniegumi

 2500
 1259
 1241
 162

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 31
 23
 8

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 20
Krājums

Bibliotēkas krājums

 382
 0
 3782
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 3
 2
 2
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 11
 26

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 8
 8
 1