Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Laucesas pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000263
 19, Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461
 
 
 
 Kvetkovska Viktorija

Reģistrācijas dati

 90000030447
 04.03.1996
 BLB0082
 10.03.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 767A
 14.12.2016
 14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

 1945
 
Laucesas pagasta bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu.
 
Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī brīva laika organizēšanas funkcijas. Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā. Aktīvi notiek darbs ar bērniem un jauniešiem, pastāvīgi notiek dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi, radošas darbnīcas, organizēta lietderīga laika pavadīšana. Ik katru gadu bibliotēka cenšas piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija". Pastāvīgi notiek darba meklētāju, senioru, pašnodarbināto datorapmācības, konsultācijas un apmācības datoru un Interneta lietošanā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00-12.30
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1970

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 157.54
 23
Izmantošana

Lietotāji

 141
 39
 102

Apmeklējumi

 1780
 1444
 336

Izsniegumi

 2616
 137
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 38
Krājums

Bibliotēkas krājums

 334
 281
 5201
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 9
 13