Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Kalētu pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000469
 Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484
 
 
 
 Elita Jaunzeme

Reģistrācijas dati

 90000031601
 21.07.2009
 BLB0395

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 407A
 22.12.2014
 22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

 1910
 
1909.gadā. Kalētu saviesīgajā biedrībā 70 biedru, savs nams ar skatuvi un bibliotēka ar 1046 sējumiem ( no tiem 546 Kultūras fonda piešķirti). Latvijas bibliotēku sarakstā atrodamas ziņas, ka Bibliotēka dibināta 1910.gadā un atradusies Tautas namā.
 
2010. gada 24. septembrī bibliotēka atzīmēja savas darbības 100 gadus.
Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēkas uzdevums – nodrošināt krājumu un informācijas resursu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam un izmantošanu atbilstoši katra bibliotēkas apmeklētāja interesēm un vajadzībām, piedāvā jaunākās informācijas tehnoloģijas.
Fonda un apmeklējumu uzskaite, kā arī izsniegums tiek uzskaitīts elektroniski.
Kalētu pagasta bibliotēkai no 2016. gada pievienots Kalētu pamatskolas bibliotēkas krājums.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Ceturtdien no 8:30 - 12:30 apmeklētājus nepieņem
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 2002
 1370
 
Sakarā ar Kalētu pamatskolas bibliotēkas krājuma pievienošanu Kalētu pagasta bibliotēkai, tika piešķirta telpa mācību grāmatu uzglabāšanai- 14.2 m2 un jauna izremontēta telpa pasākumu organizēšanai- 27.7 m2 .

Bibliotēkas telpas

 129
 8
Izmantošana

Lietotāji

 194
 101
 93

Apmeklējumi

 3720
 1660
 2060
 400

Izsniegumi

 3410
 1268
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 13
Krājums

Bibliotēkas krājums

 681
 224
 7579
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
 3
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 21
 21

Video

Skaņas dati