Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Iecavas vidusskolas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012518
 Skolas iela 37, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
 
 
 Inga belinska

Reģistrācijas dati

 90000057174
 14.03.1996
 BLB1110
 23.03.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2676
 21.05.2013
 22.05.2019

Vispārīgs raksturojums

 
Ziņas par Iecavas vidusskolas bibliotēkas pirmsākumiem ir atrodamas no 1944. gada. Grāmatas tika dāvinātas. Dāvinātāji bija šīs skolas skolēni un skolotāji. Bibliotēka atradās Sarkanās skolas (tautskolas) telpās - Baldones ielā 65.
1968. gadā 987 skolēni uzsāk mācības jaunajā ēkā (Baltajā skolā) Skolas ielā 37. Arī bibliotēka tiek pārvietota uz jauno skolu. Telpa ir plaša, gaiša - 60 m2.
1971. gadā bibliotēka uzsāk mācību grāmatu iegādi.
 
Bibliotēkas funkcijas: izglītības veicināšana, lasītāju apkalpošana, literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana, informācijas sniegšana un apkopošana. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Darba formas: reģistrē un apkalpo lasītājus, pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā katalogā, konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus, organizē literāros pasākumus, izstādes un konkursus, nodrošina jauno grāmatu apskatus ( vienu reizi mēnesī), organizē bibliotekārās stundas, veic aptaujas un intervijas par skolēnu attieksmi pret grāmatu lasīšanu, nodrošina skolēnu apmācību abonēto datu bāzu izmantošanā, regulāri strādā ar fondu: piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras, iegādājas mācību līdzekļus un mācību grāmatas.
2001. gadā bibliotēkas rīcībā tiek iedalīts dators, iegādāts printeris. Tiek abonēta datu bāze „Letonika’’, "Soma".
No 2008. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.2017.gada oktobrī uzsākta elektroniskā kataloga veidošana (Skolu Alise).
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1968
 6492

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 82
 30
Izmantošana

Lietotāji

 807
 695
 112

Apmeklējumi

 16000
 2100
 13900

Izsniegumi

 21830
 18800
 
 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1865
 728
 23914
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 30
 2