Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Grobiņas pilsētas bibliotēka

Pamatinformācija
Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas jaunā ēka. Bibliotēka izvietota Grobiņas skolu savienojošā
korpusa 1.stāvā

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000448
 Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 
 
 
 Irina Ernstsone

Reģistrācijas dati

 BLB0375
 10.12.2003

Iestādes akreditācija

 406A
 17.12.2015
 17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

 1920
 
Bibliotēka ir Lauksaimniecības biedrības bibliotēkas mantiniece, dibināta 1920. gadā. Visilgāk bibliotēka darbojās kā Liepājas rajona Centrālā un Liepājas rajona Centrālā bērnu bibliotēka. 1997. gada beigās Liepājas rajona Centrālo un Liepājas rajona Centrālo bērnu bibliotēku likvidēja. Ar 1998. gada 1. janvāri Grobiņas pilsētas dome izveidoja Grobiņas pilsētas bibliotēku ar Bērnu literatūras nodaļu.
2009. gadā abas nodaļas pārceltas uz jaunām, plašām īrētām telpām, Lielā ielā 74, Grobiņa.
Ar 2015. gadu septembri bibliotēka pārcelta Grobiņas skolu savienojošā korpusa pirmo stāvu, kas ir būtiski vecākā gadagājuma iedzīvotājiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Bibliotēka nodrošina krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, kā arī vietējās nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu, sniedz atbalstu iedzīvotājiem jauno komunikācijas tehnoloģiju apguvē. Veicina lasīšanas tradīcijas bērnu un jauniešu vidū.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Bibliotēkas darbinieki ir darbā no 10:00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 2015
 400

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 321.3
 32
Izmantošana

Lietotāji

 1183
 585
 598

Apmeklējumi

 27137
 15007
 12130

Izsniegumi

 28244
 18181
 10063
 7445

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 268
 153
 115

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 23
Krājums

Bibliotēkas krājums

 1524
 3238
 23584
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 3
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 1
 37
 118

Video

Skaņas dati