Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gostiņu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000098
 Lielā iela 19, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
 
 
 
 Daina Vikle

Reģistrācijas dati

 LV90000043649
 05.08.2009
 BLB0292
 01.12.2003

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 699A
 15.10.2014

Vispārīgs raksturojums

 1948
 
Gostiņu bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau 1923.gadā, kad Gostiņu miestā pastāvēja un darbojās Kultūras veicināšanas biedrība ar 874 grāmatu sējumiem.
Pēc Otrā pasaules kara savu mājvietu bibliotēka atrada Gostiņu kultūras nama (vēlāk kinoteātra „Aurora”) telpās, aktieru ģērbtuves istabiņā. Pēc kara darbu vajadzēja atsākt ar aptuveni 200 grāmatu eksemplāriem.
Pēc bibliotēkas pases datiem bibliotēka dibināta tikai 1948.gadā un tai dots Pļaviņu 2. bibliotēkas vārds.
Laika gaitā bibliotēka mainīja vairākas mājvietas. Pašreiz tā atrodas Lielā ielā 19, ēkā, kura celta1873. gadā. Latvijas brīvvalsts laikā te ebrejiem piederēja „Drogu” veikals, padomju gados ēku apsaimniekoja Madonas tipogrāfija, bet bibliotēka uz šīm telpām tika pārvietota pagājušā gadsimta 70-jos gados.
2003.gada 1.decembrī Pļaviņu 2. bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā ar Bibliotēku reģistra numuru BLB0292 .
2009. gadā Pļaviņu 2. bibliotēka tika pirmo reizi akreditēta.
2009. gadā pēc valsts teritoriālās reformas, kad tika izveidots jauns novads- Pļaviņu novads-pašvaldībā tika realizētas arī strukturālas reformas. Tika izveidota Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm, kuru skaitā ietilpst arī
Pļaviņu 2.( jeb Gostiņu) bibliotēka.
2010. gada 10. maijā bibliotēka oficiāli atgūst savu vēsturisko nosaukumu – Gostiņu bibliotēka.
2014.gada 15.oktobrī bibliotēka otro reizi akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

 
Visos laikos bibliotēka, blakus savam tiešajam darbam, ir ļaužu pulcēšanās vieta, kur var ne tikai izvēlēties lasāmvielu līdzi ņemšanai vai palasīt jaunāko presi uz vietas, izmantot internetu, saņemt kopēšanas, printēšanas un faksa pakalpojumus.
Bibliotēka komplektē un piedāvā lasītāju vajadzībām izmantot pieaugušo un bērnu literatūras nodaļas.
Bibliotēka vāc un apkopo materiālus par Pļaviņu pilsētas vecākās daļas -Gostiņu –vēsturi.
Bibliotēkā no 1998.gada darbojās bērnu radošo interešu klubiņš „Brīnumzeme”.

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 10:00 līdz 12:00- sanitārās stundas.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1873
 236
 
Bibliotēka izvietota divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā.Bibliotēka tiek apkurināta ar 4 malkas krāsnīm,mājā nav ūdensvads.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 118
 12
Izmantošana

Lietotāji

 258
 81
 177

Apmeklējumi

 5072
 4119
 953

Izsniegumi

 6835
 295
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 310
 1097
 9044
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 3
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 4
 49

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 8
 8
 1