Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gaujienas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000129
 Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
 
 
 
 Sandra Āboliņa

Reģistrācijas dati

 90010199078
 20.12.2013
 BLB0537
 19.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 690A
 06.06.2016
 06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

 1950
 
Pēc arhīva materiāliem bibliotēka ar Gaujienas ciema padomes lēmumu tika dibināta 1950. gada 17. novembrī. Gaujienas pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā no barona Vulfa muižas ansambļa ēkām, tagadējā Tautas namā. Šī ēka ir kā pagasta kultūras centrs, jo vienā ēkā atrodas tautas nams, pagasta un skolas bibliotēkas, Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs un Virešu – Gaujienas bāriņtiesa.
 
Gaujienas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Bibliotēka piedāvā uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, novadpētniecības datu bāzi (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem).

Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1838
 2753

Bibliotēkas telpas

 60
 12
Izmantošana

Lietotāji

 477
 177
 300

Apmeklējumi

 8883
 4830
 4053
 518
 52420

Izsniegumi

 7749
 759
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 863
 805
 7348
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 22
 38
 1