Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012486
 Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
 
 
 
 Maija Bērzabinde

Reģistrācijas dati

 90000018406
 23.02.1996
 BLB1387
 19.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2609
 19.03.2013
 20.03.2019

Vispārīgs raksturojums

 
1910.gads
 
E.Glika AVĢ bibliotēka ir E.Glika AVĢ struktūrvienība.
E.Glika AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.
Galvenie uzdevumi:
- iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana;
- bibliotekāro pakalpojumu sniegšana;
- informācijas pieejamības nodrošināšana;
- informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana;
- sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.
AVĢ bibliotēkas struktūra:
- mācību grāmatu abonements;
- daiļliteratūras un nozaru abonements;
- lasītava.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1938
 2689

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 113.1
 27
Izmantošana

Lietotāji

 382
 262
 120

Apmeklējumi

 17545
 4724
 12821

Izsniegumi

 16320
 9230
 
 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 526
 3653
 24722
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 0
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 10
 5
 3