Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Ērgļu vidusskolas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012885
 Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840
 
 
 Maruta Bitīte

Reģistrācijas dati

 1613900131
 29.12.1999
 BLB1333
 18.05.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2932
 13.06.2014
 12.06.2020

Vispārīgs raksturojums

 
1950.
1950.gada 13.jūnijā, izveidojoties Ērgļu rajonam, ar valdības dekrētu Burtnieku 7.gadīgo skolu pārveido par Ērgļu vidusskolu.
 
Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Ērgļu vidusskolas licencēto izglītības programmu mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.
Bibliotēkas darbības pamatvirzieni:
- izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana;
- bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
Bibliotēkas galvenie uzdevumi:
- sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;
- nodrošināt brīvu pieeju informācijai un veikt bibliotēkas lietotāju informacionālo un bibliogrāfisko apkalpošanu;
- attīstīt skolēnu informācijprasmes.


Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1957
 4366

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 153.2
 40
Izmantošana

Lietotāji

 254
 207
 47

Apmeklējumi

 4357
 785
 3572

Izsniegumi

 5277
 4518
 
 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 703
 1352
 13154
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 0
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 3
 13